2005/09/24

Llengua, literatura i pedagogia

Aquesta setmana ha començat el curs. Fins que no he vist la cara dels meus alumnes no m'he posat a pensar sobre com omplir les hores de classe que tenim assignades. Això de la programació només té sentit si treballarem amb alumnat molt homogeni i això no existeix a Secundària. Ni enlloc. Afortunadament a les classes de tercer i quart tenim reforços i podem disposar d'un col·lega que ens ajude a fer la classe, és a dir, atendre alumnes específics que necessiten ajuda especialment. Em fa especial il·lusió el treball amb cinc joves estrangers situats a 4t. d'ESO que han arribat recentment a València des de diferents orígens:Portugal, França, Panamà, Argentina, Astúries i Múrcia. Només els es`panyols sabien que ací es parla un idioma diferent al castellà. Els trobe encuriosits i he fet servir com a estructura del curs els continguts del Nivell Llindar. El fet que cadascú siga d'un lloc posa a prova els meus rudimentaris coneixements de francés i portugués, a més del castellà americà. L'asturià compara sempre que pot amb el seu vernacle. Els segons de batxillerat són rutinaris. Continue treballant com els cursos anteriors. No use llibre de text sinó que ens baixem la informació d'internet. La faena dels alumnes és ordenar-la. He distribuït el curs en tres parts:1. elaboració de treballs de recerca en literatura del segle XX